Managing Committee - 2018
PresidentShri. S. Ananthanarayanan
Former Director, NPOL, Kochi
ananth_prathibha@yahoo.co.in
Mob: 93884 83686
Vice PresidentDr. K.K.C. Nair
Former Regional Head, NIO Kochi
kkcnair2004@yahoo.com
Mob: 94470 14590
SecretaryShri. K.S. Sashi Kumar
Supdt. of Central Excise
and Customs (Retd.)
sashi.kumar.k.s@gmail.com
94461 40694
Joint SecretaryShri. P.J. Joseph
Asst. Director (Retd.), EIA Cochin
mailpjj@gmail.com
98950 54417
TreasurerShri. Telson Noronha
Senior Scientist, CMLRE, Kochi
telson_noronha@yahoo.com
97460 73555
Internal AuditorShri. M.S. Menon
Asst. Commissioner (Retd.)
Customs & Central Excise
98473 43882
Executive Committee Members and Special InviteesShri. A.S. Shenoy
Shri. Ajith Kumar Sukumaran
Shri. T. Zacharia Mani
Shri. M.P. John
Shri. O. Ravindran
Adv. M. Ahmedkunju
Dr. K.J. Mathew
Smt. M.B. Ajithakumari
Dr. Baby Jacob
Dr. N.G.K. Pillai
Shri. P. Sreedharan
Shri. Rajan George
Dr. P.S. Parameswaran
Shri. K.P. Somasekharan
Shri. K. Ravinath
Shri. L. Kuriakose
Dr. K.A. Simon
Dr. A.R.S. Menon
Shri P. Ramanujan
Close Menu